شنبه 30 تير 1403

اوقات شرعی

آمار بازدیدها

 امروز: 0 نفر
 دیروز: 0 نفر
 این ماه: 0 نفر
 امسال: 0 نفر
 کل: 780365 نفر

مدیر شعبه بابلسر

 مهدی نور محمد پور امیری

 

آدرس : بابلسر - خیابان امام خمینی روبروی کارخانه فیبر - کوچه شهید عباس زاده .     35235300 -  35235303 

 

مقدمه

بشر امروزي به خوبي به اين نتيجه رسيده است كه هر گونه ارتباطي بين انسان و طبيعت بايد دو طرفه با شد همانگونه كه انسان براي رفع نيازهايش به تغيير و تبديل در طبيعت دست مي زند از طرف ديگر بايد نسبت به حفظ و حراست از آن نيز كوشا باشد انسان با نابودي طبيعت به سوي نابودي خود گام بر ميدارد آب مایه حيات بخش از جمله مظاهر و مواهب طبيعت است كه حيات خود وابسته به وجود اوست بي شك اولين تجمع هاي انساني نيز در كنار ورودخانه ها براي بهره گيري و استفاده از اين ماده و تداوم زندگي جمعيتي به وجود آمده اند اگر چه به نسبت جمعيت اوليه بشري آب بهاي قابل دسترس بيش از نياز موجود آن زمان بوده است اما تاريخ بشري گوياي اين نكته است فرهنگ انسانهاي اوليه بر احترام و ارزش به آب بنا نهاده است و شكل گيري مذاهب نيز نظارت گر توجه و ارزش گذاري ويژه به اين ماده حياتي در اديان مختلف ميباشد اما امروزه آب نقشهاي جديدي را نه نتها در زندگي فردي و اجتماعي بلكه در مقابل بين كشورها و ملتها ايفاد ميكند و علاوه بر ارزش گذاري در ابعاد سياسي و اقتصادي نيز نقش بارزي دارد و هدف و استفاده از اين ماده حياتي نيز بايد از سوي مردم توجه ويژه اي بعمل آيد و به نظر مي رسد مردم چنان كه بايد به زمينه هاي فرهنگي و مذهبي خود ارتباط با آب و ارزش و احترام به آن توجهي ندارند بالا بودن ميزان مصرف آب و هدر دهي آن از مصارف كشاورزي گرفته تا مصارف خانگي و صنعتي نشانگر نوعي بي توجهي به اين سرمايه ملي است .

 

موقعيت جغرافيايي :

از لحاظ جغرافيايي شهرستان بابلسر از شمال به حاشيه بزرگترين درياچه جهان داراي سواحلي زيبا ( دريا خزر ) از جنوب به شهرستان بابل از شرق به شهرستان قائمشهر و جويبار و از غرب به شهرستان محمودآباد منتهي مي شودو كل مساحت اين شهرستان 1/465 كيلومتر مربع  و از لحاظ تقسيمات كشوري شامل چهار شهر( بابلسر و فريدونكنار و رودبست و بهنمير ) و داراي چهار بخش مركزي فريدونكنار ، بهنمير و كله بست و 8 دهستان ( بابلرود و ساحلي ، امام زاده عبدالله ، باريك رود ، بهنمير ، عزيزك ،پازوار و خشكرود با تعداد 92 روستا ست .

از لحاظ جمعيتي شهرستان بابلسر بالغ بر 160 هزار نفر كه از اين تعداد 71 هزار نفر شهر نشين و 89 هزار نفر ساكن روستا مي باشند اراضي كشاورزي و دامداري 18 هزار هكتار آبي و 8 هزار هكتار اراضي ديم و 2500 هكتار باغات مي باشد و داراي 72 مركز صنعتي و كارخانه صنعتي و كارگري است كه سهم اشتغال كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي در اين شهرستان دو هزارنفر است و داراي صد واحد شاليكوبي مي باشد.

موقعیت آب و خاک شهرستان  بابلسر

از ميان تنگناهاي آبي شهرستان بابلسر دو فاكتور محدود كننده آبي از همه مهمتر و قابل بررسي است .

الف –  كيفيت نا مطلوب آب زير زميني و پيشروي آب شور به طرف ساحل اين شهرستان داراي 9 هزار حلقه چاههاي مجاز و غيرمجاز و از نظر آب زير زميني خالي به خاطر حفر بي رويه چاههاي سطحي و بر داشت بيش از حد از آنها سفره زير زميني خالي شده و پيش روي آب شور دريا به طرف ساحل را به همراه داشته است و در زمان نياز شديد به آب اكثر چاهها منطقه شور و عملاً از بازدهي مفيد مي افتند بدين خاطر پرداختن به آب آ ببندانها و تزريق مصنوعي آب سطحي به زير زميني از اين طريق  لازم و ضروري است.

ب -  انهار حقابه بر يكي از شريانهاي اصلي تامين كننده آب كشاورزي مي باشد و در مناطقي كه از اين نعمت بر خوردارند مشكل كم آب يا ندارند و يا بصورت خشكسالي در صد زيادي آز آب را تأمين ميكنند از آنجائيكه شهرستان بابلسر در پائين ترين قسمت دشت واقع شده  بالطبع در انتهايي ترين قسمت نهرهاي حقابه بر استفاده مي كنند و زماني كه نياز آب شديد مي شود بالا دست ها از آب به اندازه كافي و در بعضي از موارد بيش ازحد استفاده مي نمايند و همچنين طول مسير انهار به ميانگين بيش از 50 كيلومتر و عدم پوشش مناسب كف و ديوارة نهر مزيد بر علت شده و در پائين دست يا از آب خبري نيست و يا خيلي كم است بدين خاطر پيشنهاد ميگردد زمان غير از فصل زراعي با استفاده از اين انهار آب بندانها را آبگيري نموده تا در موقع كشاورزي از آنها استفاده مي نمايند.

منابع آبی مورد بهره برداری شهرستان بابلسر

منابع آبی شامل: سد تنظیمی لاستیکی و  رودخانه ها، چشمه سارها، آببندان ها و آب های زیرزمینی است

وضعیت منابع آبی مورد بهره برداری

ردیف

نام منبع

تعداد

سطح

کل حجم آبگیری

M.C.M

سطح زیر کشت

1

سد لاستیکی

1

 

 

 

2

سد لاستیکی میرود

1

 

 

 

3

آب بندان

86

2287

56.01

5861

جمع

 

 

56.01

 

 

                                           جدول پیش بینی مصرف آب در سال

سطحی

زیرزمینی

شرب

صنعت

پرورش ماهی

سایر

جمع

             

 

مدیریت توزیع آب و مبارزه با بحران کم آبی

1-        پيش بيني مناطقي كه احتمال بحران در آنجا پديد خواهد آمد تمهيدات لازم و رفع عوامل بحران زا.

2-        لايروبي انهار و آبگيري آببندانها از طريق پمپها

3-        شخم و شيار زمستانه قبل از فصل زراعي .            

4-        دادن آگاهي كامل به كشاورزان منطقه از وضعيت آبي و حفظ و دعوت به آرامش در منطقه .

5-        شناسائي ذخائر آبي آببندانها و موقعيت سفرهاي زير زميني هر منطقه .

6-        لحاظ نمودن ذخيره آبي موجود هر روستا در مديريت توزيع آب

7-        حضور دائمي در منطقه بحراني و تلاش براي خروج از بحران .

8-        شناسائي موقعيت انهار و حقابه بران و موقعيت آبي روستاها براي تقسيم آب در زمان بحراني و هدايت آب به نقطه بحران .

9-        كمك از منطقه اي كه از لحاظ وضعيت  آبي موقعيت خوبي دارد و استفاده بموقع از زه آب روستاهاي همجوار .

10-     تشويق كشاورزان پائين دست با هماهنگي مديريت كشاورزي براي شخم و شيار و آب تخت اراضي براي كاشت قبل از اقدام بالا دستها .

11-     كمك از معتمدين محلي از جمله شوراها – دهيار – ريش سفيدان در شرايط بحراني

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت توزیع آب استان مازندران می باشد.